Dossier autisme – deel 7: Waarom komt autisme steeds vaker voor?

Wat is autisme? Autismespectrumtoornis. Planet Jesse.Naar schatting* heeft ruim één op de honderd kinderen een autismespectrumstoornis (ASS). Maar wat is dat precies? En wat is het verschil tussen Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS? Als moeder van een jongen met een autismespectrumstoornis heb ik me jarenlang verdiept in het onderwerp. Ik pretendeer zeker geen deskundige te zijn, maar een klein beetje ervaringsdeskundige durf ik mezelf wel te noemen. Aan de hand van tien vragen zal ik proberen een klein beetje inzicht te geven in het fenomeen ‘autisme’. Deze week vraag 7.

Hoe komt het dat autisme steeds vaker voorkomt?

In de jaren negentig ging men er nog vanuit dat 1 op de 500 kinderen een vorm van autisme had. De huidige cijfers* spreken van ruim 1 op de 100 kinderen. Door deze stijging wordt in de media nog wel eens gesproken van een ‘hype’. Dit is zeker niet het geval. Volgens de NVA is er eerder sprake van onderdiagnostiek dan overdiagnostiek. Dat autisme vaker wordt vastgesteld, hangt samen met verschillende zaken.** Er is meer bekend over autisme, het wordt sneller herkend. Daarnaast is de maatschappij veranderd. Er wordt meer gedacht in diagnoses. Dat heeft te maken met de rol van zorgverzekeraars, maar ook met het feit dat mensen in onze huidige maatschappij sneller buiten de boot vallen als ze niet overal in mee kunnen. Er volgt eerder onderzoek en mogelijk een diagnose. Ook is de maatschappij veeleisender geworden. Banen zijn complexer en het sociale contact neemt een veel grotere plaats in dan vroeger. Daar wordt op school al op geanticipeerd. Er moet in groepjes gewerkt worden en spreekbeurten gegeven; er wordt veel meer van kinderen verwacht.

In de praktijk

Voor ‘de diagnose’ ergerde ik me soms aan Jesse’s ongeremdheid. Wilde het schaamrood me nog wel eens naar de kaken stijgen als de loodgieter te eten werd gevraagd, nu is er begrip en acceptatie. Dat brengt mooie momenten met zich mee. De meeste mensen gaan graag mee in Jesse’s wereld. De prachtigste gesprekken ontstaan. Oké, misschien niet met die ene Jehova-getuige. Hij wilde sowieso al niet blijven eten en toen Jesse vroeg of hij met zijn moeder wilde trouwen, verdween als bij toverslag zijn voet van de drempel. Ongezellige man.

Meer lezen? Check mijn blogposts over ‘Planet Jesse‘ of bestel een exemplaar van het boek ‘Planet Jesse‘.

 

* De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft artikel gepubliceerd waarin ze de CBS-schatting bespreekt. Volgens het CBS hanteert 3%, ik heb hier de cijfers van internationaal onderzoek aangehouden.

**Hoewel er steeds meer wordt gesproken over een relatie tussen voeding en autisme, laat ik deze discussie hier buiten beschouwing. Ik volg het standpunt van de NVA, die vindt dat er meer onderzoek moet plaatsvinden. Bovendien zou dit feit niets veranderen aan de argumenten die hierboven genoemd worden.

Geplaatst in Planet Jesse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *