Rouwrituelen

Rouwrituelen

Wanneer je rouwt om een overleden dierbare, kunnen rituelen je helpen bij dat proces. Je kunt ze zien als een […]

Rouw

Rouw als vingerafdruk van verdriet

Lang heeft men gedacht dat rouw in verschillende fasen, achtereenvolgend, doorlopen wordt. Elisabeth Kübler-Ross, Zwitsers-Amerikaans psychiater, beschreef die fasen in […]