De weg naar de cloud: public of hybride?

Inhoudsopgave

Waarom deze whitepaper?

1. Cloudcomputing, wat is wat?

Vormen van cloud

Public cloud

Private cloud

Hybride cloud

Multicloud

Vormen van clouddiensten

Infrastructure as a Service (IaaS)

Platform as a Service (PaaS)

Software as a Service (SaaS)

Database as a Service (DBaaS)

2. Voordelen van een public cloudoplossing

Schaalbaarheid

Kostenbesparing

Snelle implementatie

Toegankelijkheid

Datamanagement en -analyse

Security

Automatisering van bedrijfsprocessen

Het Microsoft Power Platform en de waarde voor de business

3. Nadelen van een public cloudoplossing

Stabiele workload

Flexibeler afspraken

Minder inzicht in kosten

Wet- en regelgeving

Innovaties

Security

4. Voors en tegens: de organisatiedoelstellingen moeten altijd prioriteit hebben

Voordelen hybride cloud

5. De toekomst van de public cloud

Kostenbeheersing

Vergaande automatisering van processen en dataverwerking

Innovatie

Public cloud als verlengstuk van de private cloud

Security

7. Het belang van een cloud(migratie)strategie

Snel migreren is niet per se goed migreren

De juiste stappen om te migreren

2) Wie doet wat

3) Communiceer

4) Test

Testen, testen, testen.

5) Migreer

8. Waarom een cloudpartner met managedserviceservaring?

Cloudtransformatie als continu proces

9. De voordelen van Microsoft Azure

10. Microsoft Azure blijkt niet de juiste keuze. En nu?!

11. Cloudoplossingen in de praktijk

Leiden2022

Holland Colours

12. Proact en de cloud

Meer weten?

Over Proact

Waarom deze whitepaper?

De cloud. Was het ooit nog een bijna magisch begrip waar maar weinig mensen in geloofden, vandaag de dag kunnen we niet meer zonder. Al in 1996 werd er over cloudcomputing gesproken. Een kleine groep technology-executives van Compaq bespraken de toekomst van internetbedrijven en noemden dat cloudcomputing. Pas tien jaar later lanceerde Amazon zijn Amazon Web Services. Toen duurde het nog twee jaar voor Microsoft de eerste versie van het Azure-platform uitbracht en de Google Cloud het levenslicht zag. 

De mogelijkheden die de cloud biedt, nemen voortdurend toe en we raken steeds meer gewend aan die mogelijkheden, is het niet zakelijk dan wel privé. Hoewel de overstap naar de cloud onvermijdelijk is, is het wel belangrijk na te denken over hoe je die reis vormgeeft en hoe snel je hem aflegt. In deze whitepaper bespreken we welke vormen van cloud er zijn en wat de aandachtspunten zijn.

1. Cloudcomputing, wat is wat?

Vormen van cloud

Public cloud

De public cloud is een vorm van cloudcomputing waarbij de infrastructuur en diensten worden aangeboden door externe leveranciers zoals Microsoft, Google of Amazon, in plaats van dat het gehost wordt op servers bij een organisatie zelf of bij een managedserviceprovider (MSP). 

Private cloud

Een private cloud is een cloudomgeving die je zelf of via een IT-servicepartner host in een  datacentrum. Je eigen IT-team, of dat van je partner, is verantwoordelijk voor het beveiligen en beheren van de omgeving: een firewall, een of meerdere servers, een netwerkinfrastructuur en applicaties. 

Hybride cloud

Een hybride cloudoplossing is een mix van on-premise, private en public cloudoplossingen. Het geeft je de mogelijkheid om je IT-infrastructuur te optimaliseren voor jouw situatie. Een slim doordachte, goed ontworpen en deskundig geïmplementeerde hybride cloudoplossing helpt je om je IT-infrastructuur te optimaliseren. Het maakt je flexibeler en helpt je sneller te kunnen reageren op veranderende bedrijfsbehoeften. Bovendien profiteer je van de voordelen van alle drie de oplossingen. Bij een hybride cloud is het belangrijk dat de on-premise en public cloudinfrastructuur goed met elkaar zijn geïntegreerd en dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig en betrouwbaar zijn. 

Multicloud

Een multicloud is een combinatie van public cloudoplossingen, die alleen relevant is voor een niche. Zo kun je bijvoorbeeld de AWS-cloud gebruiken voor softwareontwikkeling, terwijl je de Microsoft Azure-cloud inzet voor kantoorautomatisering en Google Cloud voor het uitvoeren van analyses en machine learning-taken.

Vormen van clouddiensten

Er zijn verschillende clouddiensten, die allemaal verrekend worden volgens het pay-as-you-go model. Je betaalt alleen voor wat je gebruikt, wat ze heel schaalbaar maakt. Bij elke dienst kun je kiezen voor een public, private of hybride cloudoplossing. Wat is wat?

Infrastructure as a Service (IaaS)

Dit model biedt toegang tot hardwareresources – zoals servers en opslag – en netwerkdiensten van een provider. 

Platform as a Service (PaaS)

Dit model biedt toegang tot een platform om applicaties te ontwikkelen, te testen en uit te voeren, zonder dat je je als afnemer druk hoeft te maken over het onderliggende infrastructurele platform. Besturingssystemen vallen dus bijvoorbeeld wel onder PaaS, maar niet onder IaaS.

Software as a Service (SaaS)

Dit model biedt toegang tot volledige softwareapplicaties die als dienst via de cloud worden geleverd, zoals bijvoorbeeld e-mail, CRM-systemen en financiële software. 

Database as a Service (DBaaS)

Dit model biedt toegang tot een clouddatabase, waardoor geen eigen hardware of software meer nodig is. 

2. Voordelen van een public cloudoplossing

Een public cloudoplossing biedt veel voordelen. Dit zijn er een aantal.

Schaalbaarheid

Als je snel wil kunnen op- en afschalen zonder investeringen in extra hardware, kan de public cloud een goede oplossing zijn. Je betaalt alleen voor wat er wordt gebruikt, wat kan helpen om de kosten te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je met seizoenspieken te maken hebt, als je evenementen organiseert of als je een explosieve groei van je organisatie voorziet. Maar ook wanneer je projectmatig werkt, is die schaalbaarheid een groot voordeel, denk bijvoorbeeld aan de bouw. Start je een groot project? Dan heb je met een druk op de knop voldoende capaciteit beschikbaar voor de benodigde berekeningen en bouwtekeningen. Stopt het project? Dan schaal je weer af. 

Kostenbesparing

Ook als je als organisatie geld wil besparen op hardware, onderhoud en IT-personeelskosten, kan de public cloud, in sommige gevallen, een goede optie zijn. De cloudprovider zorgt voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur, waardoor de organisatie zich kan concentreren op haar kernactiviteiten. Bovendien betaal je alleen voor de capaciteit die je daadwerkelijk verbruikt.

Snelle implementatie

Als je nieuwe applicaties in gebruik wilt nemen, kan de public cloud een goede oplossing zijn. Je hoeft niet meer na te denken over je hardware en de software uitrollen gaat razendsnel.

Toegankelijkheid

Nu we steeds vaker op afstand werken, is de public cloud een echte redder in nood. Het helpt je om makkelijk resources te ontsluiten, of dat nu gaat om data, losse applicaties of volledige werkplekken. Alle medewerkers hebben altijd en overal, vanaf elk apparaat – mits dat past in je IT-beleid natuurlijk – toegang tot de resources die ze nodig hebben.

Datamanagement en -analyse

Met een public cloudoplossing kun je data van verschillende bronnen eenvoudig integreren en analyseren. Cloudproviders bieden verschillende diensten voor datamanagement en -analyse. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Azure Data Factory en AWS Glue. Met diensten als deze kun je data uit verschillende bronnen samenvoegen, transformeren en analyseren, waardoor je waardevolle inzichten verkrijgt en betere beslissingen kunt nemen.

Security

Cloudproviders besteden veel aandacht aan beveiliging en hebben vaak meer middelen om te investeren in beveiliging dan een individuele organisatie. De meeste public cloudproviders hebben uitgebreide beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals encryptie, toegangsbeheer, netwerkbeveiliging, systeemmonitoring, identiteits- en toegangsbeheer en compliancy. Bij een on-premise-oplossing ben je zelf verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van beveiligingsmaatregelen. Geen enkele organisatie is honderd procent beschermd tegen een inbraak, overstroming of aardbeving. Bovendien: als je data in een datacenter van een public cloudprovider staan en er gebeurt iets, dan wordt er direct overgeschakeld naar een ander datacenter, zonder dat je daar iets van merkt.

Automatisering van bedrijfsprocessen

Public cloudoplossingen bieden tools waarmee je bedrijfsprocessen kunt automatiseren en integreren met andere applicaties waardoor je sneller en efficiënter kunt werken. Dit kan met ontwikkelplatforms als Azure Logic Apps en AWS Step Functions, of met het veel toegankelijker Microsoft Power Platform.

Het Microsoft Power Platform en de waarde voor de business

Het Microsoft Power Platform is de paraplu waaronder vijf low-code- en no-code-applicaties van Microsoft schuilen: Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages en Power Virtual Agents. 

Power Apps helpt je zakelijke apps te maken voor je organisatie, zonder dat daar ingewikkelde programmeercode bij komt kijken. Met Power Automate automatiseer je eenvoudig processen en terugkerende handelingen. Power BI helpt je op een visueel aantrekkelijke en interactieve manier inzicht te verkrijgen in je data. Externe websites maak je in een handomdraai met Power Pages en met Power Virtual Agents bouw je chatbots.

Het Microsoft Power Platform biedt organisaties een breed scala aan mogelijkheden om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verbeteren. Door het automatiseren van tijdrovende en handmatige taken kun je je richten op groei en innovatie. Denk aan het optimaliseren van van declaratiesystemen, het stroomlijnen van bestelprocessen, het verbeteren van recruitment- en onboardingprocessen of het verbeteren van het risk-en-compliance-proces in de financiële dienstverlening. Met de verschillende oplossingen binnen het Power Platform kun je knelpunten in de huidige bedrijfsprocessen op geïntegreerde wijze aanpakken, wat leidt tot een betere business-performance.

3. Nadelen van een public cloudoplossing

Er zijn echter ook situaties waarin een public cloudoplossing minder zinvol is.

Stabiele workload

Als een organisatie een stabiele workload heeft, kan een on-premise infrastructuur, of een private of hybride cloudoplossing een betere keuze zijn.

Flexibeler afspraken

Als je geen eigen datacenter wil onderhouden en beheren, is de stap naar de public cloud niet de enige oplossing. Er is ook nog een middenweg: de private cloud. Daarbij maak je gebruik van het platform van een IT-serviceprovider. Als je kiest voor de public cloud van bijvoorbeeld Microsoft, Google of Amazon, moet je in de mal passen van die aanbieder. Met een IT-serviceprovider die private cloudoplossingen biedt, kun je langetermijnprijsafspraken op maat maken met wellicht minder prijsschommelingen. 

Minder inzicht in kosten

Als je niet goed inzichtelijk hebt wat je precies gebruikt, kan je schrikken van de kosten. Je bent immers afhankelijk van de public cloudprovider. Dit kunnen je ondervangen door te kiezen voor een IT-servicepartner die cost-control-services biedt, zodat je altijd inzicht hebt in je IT-uitgaven en de kosten kunt optimaliseren.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving kan voor sommige organisaties een belangrijk aandachtspunt zijn. Maak je gebruik van een cloudprovider die servers in Amerika heeft staan, dan biedt dat niet de bescherming voor data die de Europese wet[1] vereist. Het is belangrijk dat je je daarvan bewust bent.

Innovaties

Als een public cloudprovider een aanpassing doet in z’n cloudplatform, kan dat gevolgen hebben voor de applicaties die je draait in die cloudomgeving. Stel dat je een legacy-applicatie in de cloud draait, die niet geschikt is voor die nieuwe technologie, dan kan dat voor problemen zorgen.

Security

Security kan net zo goed een voordeel als een nadeel zijn. Hoeveel aandacht een public cloudprovider ook besteedt aan security, een cloudoplossing staat altijd in verbinding met de buitenwereld. Daar moet je wel rekening mee houden. Daarom geven bijvoorbeeld overheden en advocatenkantoren er nog steeds de voorkeur aan bepaalde resources niet in de cloud op te slaan, omdat ze toch het gevoel hebben dat ze dan de controle kwijt zijn. 

Kader: Shared-responsibility-model

Het Shared-responsibility-model is een beveiligings- en nalevingskader. Het schetst de verantwoordelijkheden van cloudserviceproviders (CSP’s) en hun klanten voor het beveiligen van alle aspecten van de cloudomgeving. Denk aan hardware, infrastructuur, eindpunten, data, configuraties, instellingen, besturingssysteem, netwerkcontroles en toegangsrechten.

Als we het samenvatten schrijft het Shared-responsibility-model voor dat de cloudprovider beveiligingsbedreigingen met betrekking tot de cloud moet bewaken. Organisaties die gebruikmaken van zo’n cloudplatform zijn echter verantwoordelijk voor het beschermen van data en andere resources die ze in die cloudomgeving opslaan. Je hebt dus als organisatie altijd zelf een zekere verantwoordelijkheid.

4. Voors en tegens: de organisatiedoelstellingen moeten altijd prioriteit hebben

Elke oplossing kent z’n voors en tegens. Het belangrijkste is om altijd de specifieke behoeften, doelstellingen en de bredere IT-strategie van de organisatie in ogenschouw te nemen, voor je voor een specifieke oplossing kiest. Dit kan betekenen dat er meer dan één cloudoplossing nodig is, zoals een hybride cloud of multicloud. 

Voordelen hybride cloud

Een hybride cloudmodel biedt organisaties de mogelijkheid om gebruik te maken van zowel on-premise systemen als van private en public clouddiensten. Dit kan een voordeel opleveren bij het behalen van je doelstellingen. 

Een van de belangrijkste voordelen van een hybride cloud model is de schaalbaarheid en flexibiliteit die het biedt. Door gebruik te maken van on-premises en private clouddiensten kunnen organisaties gevoelige gegevens en kritieke applicaties dicht bij hun medewerkers hosten. Public clouddiensten kunnen worden gebruikt voor minder gevoelige workloads en voor workloads die sterk en snel moeten kunnen op- en afschalen. Deze combinatie biedt organisaties de flexibiliteit om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en de mogelijkheid om nieuwe kansen te benutten, terwijl de veiligheid optimaal is.  

Een hybride cloudmodel geeft je de mogelijkheid om de beste oplossing te vinden voor de specifieke behoeften van jouw organisatie. Zo kun je de meest optimale IT-infrastructuur bouwen om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Het biedt schaalbaarheid, flexibiliteit, kostenbesparing, veiligheid en compliance, plus betere prestaties en beschikbaarheid. Door gebruik te maken van een combinatie van on-premise, private en public cloud-services kun je een hybride cloudmodel creëren dat perfect aansluit bij je behoeften en je helpt succesvol te zijn.

5. De toekomst van de public cloud

Hoe je het ook went of keert, de cloud is niet meer weg te denken. Volgens de laatste prognose van Gartner[2], onderzoeks- en adviesbureau in de IT-sector, stijgen wereldwijd de uitgaven aan openbare clouddiensten met ruim twintig procent, tot een totaal van 591,8 miljard dollar in 2023, bijna 100 miljard dollar meer dan in 2022. Toch is het niet al goud wat er blinkt. Hier volgen een paar ontwikkelingen die wij zien in de praktijk.

Kostenbeheersing

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande waarbij organisaties een deel van de workload terughalen van de public cloud. Door de stijgende kosten beslissen ze de applicatie, de data of de processen naar een alternatieve omgeving over te zetten, zoals on-premise of een private cloudoplossing.

Het goed beheren van kosten in een cloudmodel is van cruciaal belang voor organisaties om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Om kosten te beheersen en te optimaliseren, is het belangrijk om inzicht te hebben in de kostenstructuur van de verschillende cloud-oplossingen en deze te vergelijken met de prestaties die ze leveren. Zo kun je bijvoorbeeld overwegen om workloads die minder kritisch zijn naar de public cloud te verplaatsen, waar de kosten lager zijn, terwijl je kritieke applicaties en gevoelige gegevens on-premise of in een private cloudoplossing host. Door het toepassen van kostenoptimalisatie kun je kosten besparen en je winst verhogen. 

Een ander aspect van kostenoptimalisatie is het monitoren van het gebruik van resources. Door het monitoren van de belasting van verschillende systemen en applicaties kun je je IT-infrastructuur beter afstemmen op je behoeften. Hierdoor kun je de capaciteit van je systemen aanpassen aan je behoefte en voorkomen dat je onnodige kosten maakt. 

Daarnaast is het belangrijk om kostenoptimalisatie te integreren in het bredere IT-beleid van de organisatie. Door kostenbesparing en efficiëntie als belangrijk onderdeel van het IT-beleid te beschouwen, kun je ervoor zorgen dat kostenoptimalisatie niet alleen een tijdelijke oplossing is, maar een structurele aanpak wordt om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken. 

Vergaande automatisering van processen en dataverwerking

Er worden steeds meer diensten aangeboden vanuit de public cloud. Daarbij gaat het niet alleen om het hosten van bestaande applicaties, maar ook om het automatiseren van bedrijfsprocessen met platforms zoals het Microsoft Power platform of het automatiseren van dataverwerking via AI-toepassingen in Microsoft Azure. Zo evolueert de public cloud van een platform waarop applicaties worden gehost naar een platform dat zelf ook functionaliteiten biedt die van toegevoegde waarde zijn voor organisaties. 

Innovatie

Naast het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het eenvoudig toegankelijk maken van applicaties, biedt de public cloud ook nieuwe kansen voor innovatie en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van IoT, machine learning en big data.

Public cloud als verlengstuk van de private cloud

Wij voorzien dat de public cloud een verlengstuk wordt van de private cloud. Samen zorgen zij dat workloads optimaal flexibel verdeeld kunnen worden en dat specifieke technologieën en oplossingen zoals Microsoft 365 overal en altijd benaderbaar zijn. 

Security

Een toenemend aandachtspunt is security. Alle cloudproviders werken voortdurend aan betere security-oplossingen. Maar security gaat niet alleen over techniek, het gaat ook zeker over de mens en zijn gedrag. Een goede IT-servicepartner biedt assessments over cloudadoptie en security aan. Op die manier kun je als organisatie vanuit een breder perspectief geholpen worden. 

7. Het belang van een cloud(migratie)strategie

Het migreren van virtuele machines naar de public cloud zonder een duidelijke cloudmigratiestrategie is niet meer van deze tijd. Het kan duur zijn en mogelijk zijn er betere platformen beschikbaar. Het is belangrijk om de strategie van een organisatie te herijken en te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden die de public cloud biedt. Hierbij speelt costcontrol een belangrijke rol. Een goede IT-servicepartners kan een organisatie helpen bij het maken van de juiste keuzes en het ontwikkelen van een cloud(migratie)strategie die exact past bij de specifieke behoeften van de organisatie. 

Snel migreren is niet per se goed migreren

Stel, je gaat verhuizen. Dan kun je natuurlijk zonder nadenken je hele inboedel in verhuisdozen stoppen en naar je nieuwe huis laten vervoeren. Je kunt ook van de gelegenheid gebruikmaken om oude spullen weg te gooien en goede spullen die je niet meer gebruikt weg te geven. 

De juiste stappen om te migreren1) Inventariseer

Cruciaal voor een vlekkeloze migratie is de inventarisatie van wat er is. Je moet immers weten welke applicaties, workloads en servers je hebt. Toch is dit een stap die vaak onderbelicht blijft. 

2) Wie doet wat

Als je weet wat je hebt en waar je naartoe wilt, is het van belang om te bepalen wie wat gaat doen. Wat in de praktijk goed werkt is om een aantal labels te definiëren en de workloads te labellen. Denk hierbij aan:
– Lift and shift
– Opnieuw opbouwen. Als je hiervoor kiest, moet je wel weten waarom je die keuze maakt. Neem bijvoorbeeld het virtualiseren van een fysieke server. Dat kan een goede keuze zijn, als je het om de juiste redenen doet.

– Uitfaseren
– Consolideren. Soms blijkt bij een inventarisatie dat bepaalde systemen eenzelfde functie hebben of dat applicaties onnodig op een eigen server draaien. Dan is consolideren een goede zodat je geld bespaart, bijvoorbeeld omdat je minder licenties nodig hebt.

Wat hierbij ook goed kan helpen is het 6R-model[3]. Dit raamwerk voor cloudmigratiestrategieën bestaat uit zes benaderingen: Rehost, Replatform, Repurchase, Refactor, Retire en Retain. Deze strategieën helpen organisaties bij het bepalen van de beste manier om hun applicaties naar de cloud te verplaatsen 


3) Communiceer

Communicatie wat de impact is. Voor je medewerkers, voor je klanten en voor andere stakeholders. Je gaat systemen verhuizen dus dat heeft altijd impact.


4) Test

Testen, testen, testen.


5) Migreer

Bij de uiteindelijke migratie is het belangrijk om vooraf een runbook te maken. Dit dwingt je om over elke stap en de impact daarvan na te denken. Zo zorg je dat je tijdens het ‘change window’ zo min mogelijk aanpassingen moet doen, waardoor de risico’s kleiner worden. Voorbeelden van onderdelen in een runbook: toegang tot data stopzetten, uitzoeken of dit consequenties heeft door eventuele koppelingen, databases down brengen, uitzoeken of er een back-up of databasedump is.

Frisse start

Door deze werkwijze heeft een project ook een reinigend effect. Je zet niet de omgeving een op een over, maar je maakt ook echt een frisse start. Net als met de eerder genoemde verhuizing. Doordat IT-afdelingen steeds kleiner worden ligt de nadruk vaak op ‘keeping the lights on’. Daarom is een migratie een moment om aan te grijpen om op te ruimen. Dit is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de IT-manager. Ook als je het uitbesteed moet de IT-manager het traject accorderen, omdat hij of zij het grote plaatje overziet.

8. Waarom een cloudpartner met managedserviceservaring?

Bij de overstap naar de cloud zijn een aantal aspecten belangrijk. Het begint allemaal met een goede cloudstrategie en een heldere planning. Dan volgen de migratie en implementatie. Tenslotte moet je cloudoplossing goed beheerd worden, zodat je omgeving altijd optimaal blijft presteren en je data veilig zijn.

Natuurlijk kun je één partij de migratie en implementatie laten doen, en het beheer vervolgens overdragen naar je IT-partner of de eigen beheerorganisatie. Als je het hele traject, inclusief beheer, onderbrengt bij één partner, brengt dit een aantal voordelen met zich mee.

  1. De implementatie en het beheer kun je parallel aan elkaar laten lopen, wat voor minder verstoring van de business zorgt.
  2. Je hebt één aanspreekpunt, wat zorgt voor meer efficiëntie.
  3. Je kunt putten uit een enorme bron van specialistische kennis en expertise.
  4. Je kunt sneller op- of afschalen op het moment dat dat nodig is.

Cloudtransformatie als continu proces

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor een MSP is het feit dat cloudtransformatie geen eenmalige actie is, maar een continu proces. Een MSP houdt dat proces voortdurend in de gaten. Dat begint al met eenperiodieke healthcheck. Een goede MSP bekijkt op regelmatige basis hoe gezond je cloudomgeving nog is. Hetzelfde geldt voor costcontrol. Welke mogelijkheden zijn er om kosten te optimaliseren en hoe pak je dat aan? Tenslotte helpt een MSP je met het ophalen van businessvraagstukken en het realiseren van slimme oplossingen. Een Azure-cloudplatform optuigen en daar je IT-omgeving naartoe verhuizen, is natuurlijk maar een begin. Je gaat pas echt optimaal gebruik maken van de cloud als je de aanvullende functionaliteiten en mogelijkheden gaat omarmen. Denk bijvoorbeeld aan de innovatiekracht van het Microsoft Power Platform.

9. De voordelen van Microsoft Azure

Welke public cloudoplossing de beste is, hangt af van de specifieke behoeften van een organisatie. Microsoft Azure heeft echter wel enkele unieke voordelen ten opzichte van AWS en Google Cloud. Zo biedt Azure bijvoorbeeld een naadloze integratie met andere Microsoft-producten en -services, zoals Office 365 en Dynamics 365. Ook heeft Microsoft een sterke focus op hybride cloudoplossingen, waardoor het gemakkelijk is om on-premise infrastructuur te integreren met Azure. Verder biedt Azure een breed scala aan diensten die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie, machine-learning, Internet of Things (IoT) en DevOps. Azure biedt ook uitgebreide beveiligings- en compliance-opties, die je helpen bij de naleving van wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de AVG.

10. Microsoft Azure blijkt niet de juiste keuze. En nu?!

Na een grondige evaluatie van de wensen en eisen, kun je als organisatie tot de conclusie komen dat Microsoft Azure niet de juiste keuze is voor het hosten van al je workloads. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het kostenmodel of met de benodigde functionaliteiten. Dan kun je kiezen voor een hybride cloudoplossing. Daarbij worden de workloads verdeeld over public- en private cloudoplossingen en een on-premise omgeving, afhankelijk van de vereisten van de workloads. Dit biedt nog meer flexibiliteit, schaalbaarheid en hou je controle over de workloads.

Daarbij is het wel belangrijk voortdurend workloads en markttrends te monitoren, zodat je workloads optimaal gepositioneerd zijn en blijven en je snel kunt reageren op veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen.

11. Cloudoplossingen in de praktijk

Leiden2022

‘We waren op zoek naar een technische oplossing om verschillende partners met elkaar te verbinden, maar meer nog naar een betrouwbare partner die ons daarin bij kon staan. Proact is toegankelijk en benaderbaar, maar tegelijkertijd zakelijk en heel professioneel. We hebben voor Proact gekozen vanwege de mensgerichte aanpak. Dat is namelijk ook precies waar wij voor staan. Met dit partnerschap hebben we van Leiden2022 een succesvol jaar kunnen maken. De optimale en veilige IT-omgeving heeft daar zeker een bijdrage aan geleverd!’

Meta Knol, directeur van Leiden2022

Holland Colours

‘De huidige infrastructuur van Holland Colours was verouderd en sloot onvoldoende aan bij de eisen en wensen van de business. In plaats van opnieuw te investeren in hardware en software, hebben we een partner gezocht die kan voorzien in een meer flexibele (hybride) cloudoplossing, om zo onze 24×7 dienstverlening naar de business te verbeteren. Mede dankzij het succes van ons bedrijf en het feit dat we internationaal opererend zijn in verschillende tijdzones werd het steeds lastiger om onze business te voorzien van flexibele, kostenefficiënte en hoog beschikbare IT-dienstverlening. Met de keuze voor Proact krijgen we 24×7 ontzorging en kunnen we ons primair gaan richten op wat voor onze business telt.’

Wilfred Van Essen, IT Manager Holland Colours

12. Proact en de cloud

Bij Proact geloven we in de optimale mix van on-premise, private cloud- en public cloudoplossingen. Voor het public cloudgedeelte kiezen we bewust voor Microsoft Azure, het cloudplatform van Microsoft. Dit platform biedt een breed scala aan diensten en mogelijkheden, waaronder veel verschillende IaaS-, PaaS- en SaaS-oplossingen. Microsoft Azure kan ook heel goed worden geïntegreerd met on-premise- en private cloud- omgevingen. 

Meer weten?

Overweeg je een hybride cloudstrategie? Proact kan je helpen bij het bepalen van de optimale oplossing met een assessment van je bestaande IT-omgeving. Want wat precies de meest optimale hybride cloudoplossing is, is per organisatie anders. Wij helpen je graag de voor- en nadelen van alle oplossingen in kaart brengen. Samen bepalen wat je het best waar kunt draaien en welke stappen nodig zijn om daar te komen. Zo kun je met een frisse blik bepalen of je nog op de juiste weg zit en ben je weer in control. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op, we leren je graag kennen!

Over Proact

Waar je ook bent op jouw digitaliseringsreis, wij kunnen je helpen jouw organisatie vooruit te stuwen met de hulp van de kracht van data. Wij helpen bij het definiëren van de beste IT-infrastructuur en cloudstrategie om de uitdagingen van vandaag de dag aan te gaan, maar ook om plannen te maken voor morgen. Je hebt de keuze of je dit on-premise, als private cloud, als managed cloud, als public cloud of als combinatie hiervan in een hybride cloud wilt. Welke omgeving je ook kiest, je kunt erop vertrouwen dat de oplossing wordt ontworpen en geïmplementeerd rondom jouw specifieke vereisten. Daar stoppen we niet. We bieden ook ondersteuning, monitoring en beheerdiensten. Door technologische trends voor te blijven en verbonden te blijven, kunnen we ook jouw technologie en de service die we je bieden voortdurend optimaliseren. Onze flexibele schil bestaat uit businessconsultants, programmamanagers, IT-managers, projectmanagers en operationeel medewerkers. Zo heb je altijd de beschikking over slimme mensen die kunnen meedenken op zowel strategisch als tactisch niveau, als over de broodnodige handjes op operationeel niveau.


[1] https://www.techzine.nl/nieuws/security/444317/eu-hof-verklaart-data-uitwisselingsverdrag-privacy-shield-ongeldig/

[2] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-10-31-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-reach-nearly-600-billion-in-2023

[3] https://cloudacademy.com/blog/the-6-rs-of-cloud-migration/

Vonk Tekst & Design
Average rating:  
 0 reviews